Kryteria odstrzału – daniel

Daniel (dama dama) – Kryteria selekcji osobniczej

Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 15 grudnia 2015 r.