„JELEŃ” W GIŻYCKU – zarząd

Skład zarządu

Mirosław Nowakowski

PREZES

ŁOWCZY

Karol Bitel

SKARBNIK

Piotr Bitel

SEKRETARZ

Wojciech Sowa