„JELEŃ” W GIŻYCKU – Rys Historyczny

Rys historyczny


Rok założenia Koła 26 maja 1952r.

Jesienią 1951r ówczesny dowódca Jednostki Wojskowej Nr 3140 w Giżycku Janusz Cegłowski podjął inicjatywę założenia koła łowieckiego. Po roku organizowania się, w październiku 1952r Koło zostało uroczyście zarejestrowane w Wojskowym Związku Łowieckim w Bydgoszczy pod nr 124 przyjmując nazwę „Jeleń”. W skład pierwszego Zarządu weszli: Tadeusz Rosiński – prezes, Jan Sławiński – łowczy, Ludwik Pottiuk – skarbnik, Marian Natowski – członek. Do wydzierżawienia przyznane zostały dwa obwody łowieckie – 100 i 132 o łącznej powierzchni 13440 ha położone na terenie powiatu kętrzyńskiego, mrągowskiego i giżyckiego. W pierwszych latach gospodarowania stany zwierzyny były bardzo niskie, świadczy o tym jej pozyskanie. W sezonie pozyskiwano kilka rogaczy i 10-15 dzików. Natomiast bardzo dobre były stany zajęcy i kaczek. Po latach prowadzonej gospodarki stany zwierzyny grubej rosły, zwiększało się tu też pozyskanie. Obecnie w sezonie 2008/2009 pozyskano 25 jeleni, 150 saren i 200 dzików. Część zwierzyny przeznacza się na polowania dla cudzoziemców. Szczególnym powodzeniem cieszą się polowania zbiorowe na dziki i to one przynoszą największe dochody. Każdego roku uprawianych jest ponad 20 ha poletek żerowych i produkcyjnych. Zimą wykłada się po kilkadziesiąt ton karmy. W łowiskach znajduje się 19 paśników i 190 ambon oraz kilkadziesiąt lizawek dla jeleniowatych. Do zimowego dokarmiania dzików służą karmowiska z systematycznie wykładaną karmą są to również miejsca dokarmiania saren. Od wielu lat organizowane są polowania zbiorowe, zawsze bardzo sprawnie prowadzone z bogatą oprawą łowiecką. Tradycyjnie już od lat w karnawale organizowane są bale myśliwskie. Jest to dobra okazja by podsumować miniony sezon, nagrodzić i wyróżnić najaktywniejszych myśliwych.