„ŻBIK” W Węgorzewie – zarząd

Skład zarządu

Jacek Olbryś

PREZES

WICEPREZESArtur Ozimek
ŁOWCZYRoman Kunio
PODŁOWCZYDariusz Tokarz
SKARBNIKAgata Gilon
SEKRETARZDariusz Rewak