„Żbik” W Węgorzewie – Rys Historyczny

Rys historyczny


Rok założenia Koła 1950 r.

Z inicjatywy kilku myśliwych jesienią 1950r. zorganizowane zostało pierwsze Wojskowe Koło Łowieckie Nr 182 „Żbik” przy Brygadzie Artylerii w Węgorzewie. Jego przewodniczącym został Jerzy Auerbach, oficer WP, a Andrzej Bejger, podoficer WP  pełnił funkcję łowczego. Nowoutworzonemu Kołu udostępniono  dwa obwody leśne 2 i 34 obejmujące Lasy Skaliskie oraz obwód polny nr 9. Łączna powierzchnia dzierżawionych obwodów wynosiła 14 692 ha. Pierwszego jelenia – byka upolowano w 1956 r., a w latach 1961 – 1970 pozyskano 49 jeleni, 83 sarny,141 dzików i 12 łosi. Szczególnie Lasy Skaliskie stanowią do dzisiaj dobrą ostoję dla łosia, jelenia, dzika, stale występują wielkie drapieżniki- wilki  i rysie. Na obwodzie polnym jeszcze do lat 80-tych minionego wieku występowały bardzo licznie zające,  a na polowaniach zbiorowych w sezonie pozyskiwano ich 200 i więcej .   W sezonie 1987/1988 w  okolicy Kalskich Nowin wsiedlono 10 danieli po latach okazało się, że próba introdukcji tego gatunku nie powiodła się. Uprawianych jest  20 ha różnego rodzaju poletek łowieckich, a  na 7 ha  uprawiany jest topinambur. Dla dzików w kilkunastu miejscach na powierzchni  urządzono buchtowiska by zatrzymać dziki w lesie i ograniczyć w ten sposób szkody w uprawach rolnych. Właściwe zasady gospodarowania zwierzyną grubą pozwalają na wysokie jej pozyskania. W sezonie pozyskuje się ok 40 jeleni, 100 saren, 210 dzików . Łosie pomimo dużego stanu sięgającego 70 osobników  nie jest pozyskiwany z uwagi na obowiązujące moratorium na jego odstrzał. Obecnie Koło zrzesza 68 członków, w tym połowa z nich to obecni bądź byli żołnierze zawodowi Jednostki Wojskowej 2568 w Węgorzewie. Większość z nich posiada uprawnienia selekcjonerskie. W 1981 r. tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego Koło przejęło w dzierżawę budynek z Lasów Państwowych z myślą o jego zaadoptowaniu na domek myśliwski. Ogrom prac jakie należało wykonać początkowo przerastało wyobraźnie myśliwych, stąd nazwano to miejsce Strasznym Dworem. Wszelkie inicjatywy myśliwych ograniczał też trwający stan wojenny ale mimo wszystko remont udało się przeprowadzić a Straszny Dwór tylko w nazwie pozostał do dzisiaj. Myśliwi chętnie nawiedzają to miejsce, kwaterują i świętują przy różnych okazjach. W dniu 8 listopada 1985 r. Koło otrzymało swój Sztandar. Uroczystości odbyły się w Klubie Garnizonowym w Węgorzewie z okazji Jubileusz 35-lecia i był to pierwszy Sztandar Koła suwalskiej organizacji PZŁ. Z tej okazji wykonany został też medal pamiątkowy. W dniu 22 października 2005 r. uroczyście obchodzony był też Jubileusz 55-lecia .. Po polowaniu w Lesie Skaliskim jego uczestnicy spotkali się w Strasznym Dworze. Po Mszy Świętej polowej i złożonych życzeniach odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Kolegów Myśliwych, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Myśliwi z Koła utrzymują stały kontakt ze szkołami podstawowymi i gimnazjami. Dzieci i młodzież uczestniczą w zimowym dokarmianiu zwierzyny, biorą udział w różnego rodzaju konkursach.Wielu myśliwych Koła i zarząd bardzo aktywnie uczestniczy corocznie w organizacji Regionlnego Festiwalu Kultury Łowieckiej który odbywa się w Węgorzewie.