„Żbik” W Węgorzewie – Łowiectwo, Trofea, Sztuka Ludowa

“Łowiectwo, Trofea, Sztuka Ludowa”

Wojskowe Koło Łowieckie “Żbik” w Węgorzewie było współorganizatorem Wystawy Łowieckiej “Łowiectwo, Trofea, Sztuka Ludowa”, której Wernisaż odbył się w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w dniu 18 marca 2006r. Koledzy Myśliwi udostępnili ze swoich kolekcji wiele trofeów i pamiątek. To z tego Koła pochodzi najmocniejszy wieniec złotomedalowy wystawiany na wystawach międzynarodowych pozyskany przez Kol. Henryka Wojde.