Koło Łowieckie „Sarna” w Olecku

Koło Łowieckie „Sarna” w Olecku

 

Sztandar Koła nadany 16 listopada 2002 r.

 

Koło zostało odznaczone najwyższym odznaczeniem łowieckim ZŁOM 28 sierpnia 2002 r.

Koło otrzymało odznaczenie regionalne “Za zasługi dla Łowiectwa” 9 listopada 2009 r.