„ROGACZ” W GIŻYCKU – Inne

Z dziejów koła

Trofea

rogacz_wuj

 

 

 

      Rogacz odstrzelony przez Jana Zalewskiego w dniu 8 czerwca 2006r. o formie szóstaka nieregularnego z trzema tykami na prawym możdżeniu i nikt by się nie spodziewał, że jest to pierwsze poroże. Waga tuszy rogacza 17kg, łowisko Trosy k. Giżycka.Walne Zgromadzenie 23.04.2017 r.

HUBERTUS 2014 r.

Poczet Sztandarowy Koła uczestniczący w uroczystych obchodach św. Huberta w Sejnach 29 listopada 2014 r. 
Fot. L.Przeborowski