„Orla Jucha” w Ełku – zarząd

Skład zarządu

Andrzej Ćwiklewski

PREZES

ŁOWCZY

Marcin Akielewicz

SKARBNIK

Marek Lichacz

SEKRETARZ

Tomasz Jurek

Członek Zarządu

Stanisław Truchan

Członek Zarządu

Witold Żoch