„MAZURY” w Węgorzewie – Rys Historyczny

Rys historyczny

Data założenia Koła 10 marca 1957 r.

W dniu 10 marca 1957 r. Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Nr 1” „Cyranka” w Węgorzewie dokonało jego podziału i tak powstało nowe Koło Nr 2 z możliwością prowadzenia gospodarki łowieckiej na trzech obwodach o nr 4, 15 i 18. Niezwłocznie po podziale jeszcze tego samego dnia wybrany został pierwszy Zarząd Koła w składzie: Marian Koronowski – prezes, Marcin Błaszczak – łowczy, Zenon Stomma – sekretarz, Leonard Woynarowski – skarbnik. W 1960 r. dokonano zmiany na stanowisku prezesa Koła, został nim Marcin Błaszczak, łowczym został Leonard Woynarowski a skarbnikiem Michał Żołnierowicz. Koło otrzymało też do wydzierżawienia czwarty obwód łowiecki. W 1987 r. dokonano zmiany nazwy Koła z Nr 2 na „Mazury” w Węgorzewie. Ze sprawozdania Zarządu Koła o pozyskaniu zwierzyny wynika, że w sezonie 1964/65 pozyskano 11 rogaczy, 8 dzików – warchlaków, 8 dzików starszych, 22 lisy i aż 520 zajęcy. Dobre były też stany kaczek na które chętnie polowano. W minionym czasie zarządy pracowały w różnym składzie osobowym a kolejno ich prezesami byli: Michał Żołnierowicz, Andrzej Czapski, Zenon Stomma, ponownie Marcin Błaszczak, Henryk Sulewski, Eugeniusz Kuchciński, Mirosław Konopiński, Stanisław Piłat, Zenon Zouner, Jerzy Litwinienko. Koło gospodaruje na czterech obwodach łowieckich o powierzchni 25 910 ha, w tym lasy zajmują 5 670 ha oraz jez. Mamry. Są to dobre łowiska z dużą różnorodnością siedlisk i pięknym krajobrazie Wielkich Jezior Mazurskich. Łowiska szczególnie ze zwierzyną grubą są dobrze zagospodarowane. Łącznie uprawianych jest ponad 40 ha różnego rodzaju poletek, część zebranych na nich plonów przeznacza się na zimowe dokarmianie zwierzyny. Prace w łowiskach wykonują sami myśliwi pod nadzorem czterech gospodarzy łowisk. W roku przepracowują społecznie ok. 5 rob/dni. Stany saren i dzika są bardzo wysokie a w ostatnich latach pojawił się też jeleń. Wysokie jest pozyskanie zwierzyny, średnio rocznie pozyskuje się ponad 200 dzików, 100 saren, kilka jeleni. Przyjęte zasady gospodarowania populacją dzików ograniczają średnią klasę wiekową, a nasilenie pozyskania warchlaków i przelatków. Wpływa to na poprawę jakości osobniczej i populacyjnej dzików. Do niedawna pozyskiwano po kilka łosi, obecnie jego odstrzał nie może być wykonany z uwagi na wprowadzone moratorium. Wzrastające szkody wyrządzane przez zwierzynę stwarzają poważny konflikt z rolnikami. Wielkość wypłacanych odszkodowań sięga w skali roku ok. 45 tys. zł. W 1965 r. do Koła przynależało 20 członków, a obecnie liczy 78, w tym 50 posiada uprawnienia selekcjonerskie. W większości są to miejscowi myśliwi, aktywni społecznie i zamieszkali w Węgorzewie o różnych zawodach: lekarze, nauczyciele, pracownicy miejscowej administracji, leśnicy, prywatni przedsiębiorcy, wojskowi i policjanci. W roku jubileuszu 60-lecia Koło otrzymało swój Sztandar i odznaczone zostało Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Uroczystości jubileuszu 50-lecia które odbyły się w dniu 19 maja 2007r. w myśliwskim Zaścianku poprzedziła Msza Święta w intencji myśliwych w Kościele pw. Bł. Maksymiliana Kolbego w Kutach. Koło otrzymało swój Sztandar, a szczególnie zasłużeni Koledzy zostali odznaczeni medalami zasługi łowieckiej. Zaścianek pobudowany został w 2002 r. a przez kilka następnych lat był rozbudowany i modernizowany. Myśliwi z Koła zawsze byli aktywni społecznie, stąd wspólna organizacja z kołami węgorzewskimi „Cyranka” i „Żbik” wystaw i letnich i Festiwali Kultury Łowieckiej.