„Leśnik” w Augustowie – Z dziejów Koła

Z dziejów koła

Wycena trofeów samców zwierzyny płowej w Suwałkach. Przed komisją do oceny trofea łowieckie pozyskane w sezonie 2007-2008 przedstawia wieloletni łowczy i prezes koła Ryszard Chomicz