„Leśnik” w Augustowie – Rys Historyczny

Rys historyczny

Data założenia Koła: 20 października 1957 r.

Augustowscy  myśliwi przynależni początkowo do jednego koła  postanowili w dniu 20 października 1957 r. podzielić się i utworzyć dwa samodzielnie działające koła. Do Koła Nr 2 przynależeli w większości leśnicy, pracujący na terenie Puszczy Augustowskiej.. W 1987 r. Koło przyjęło nazwę „Leśnik ” z siedziba w Augustowie.  Wydzierżawia 4 obwody łowieckie o nr. 48, 49, 54, 57. Znaczna część łowisk leśnych to południowa część  Puszczy Augustowskiej i tereny do niej przyległe. Nie bez wpływu na dobry stan zwierzyny grubej ma też sąsiedztwo Doliny Biebrzy, górnego jej basenu z rozległymi bagnami.  W ostatnich kilkunastu latach  nadmierna liczebność wilka w Puszczy Augustowskiej silnie redukuje populację jeleniowatych i zmniejsza też przyrost populacj dzika. Dużym tez zagrożeniem dla dzika w może stanowić afrykański pomór świń  który występuje od 2014 r. po drugiej stronie Doliny Biebrzańskiej, w powiecie sokólskim. W skali roku myśliwi pozyskują ok 20 jelenie, 60 saren i 200 dzików. Łoś z uwagi na obowiązujące moratorium wprowadzone przez Ministra Środowiska w 2001 r. nie jest pozyskiwany a jego stany są bardzo wysokie. Występujący tutaj jeleń osiąga dużą masę poroża i bardzo ładną formę z duża ilością odnóg. Waga wieńców powyżej 8 kg nie należy do rzadkości. W łowiskach leśnych  uprawia się kilkanaście poletek żerowych o powierzchni ok. 6,5 ha, ustawionych jest  59 paśników, w większości do zimowego dokarmiania jeleni i saren, 230 lizawek  i 280 ambon. W roku 2001 Koło współuczestniczyło w organizacji Wystawy Łowieckiej w Augustowie. Wiele trofeów – poroży łosia, jelenia, rogaczy , dzika i innych pamiątek udostępnili  myśliwi z  Koła. Od  tego tez roku Koło jest współorganizatorem Regionalnego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „Echo Puszczy Augustowskiej” odbywającego się każdego roku w końcu czerwca  w Augustowie.  Koło liczy 73 członków, w tym 57 posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej.