„KORMORAN” W GIŻYCKU – zarząd

Skład zarządu

Andrzej Ziętek

PREZES

ŁOWCZY

Eugeniusz Kozioł

SKARBNIK

Roman Uziałło

SEKRETARZ

Lech Badzyński

PODŁOWCZY

Tomasz Juszkiewicz