„KORMORAN” W GIŻYCKU – Rys Historyczny

Rys historyczny

Rok założenia Koła 1960 r.

W wyniku podziału Koła Łowieckiego Nr 2 w Giżycku powstało Koło Łowieckie Nr 3. W dniu 4 stycznia 1960 r. na Walnym Zgromadzeniu założycielskim przyjęty został statut Koła i wybrany jego zarząd w składzie: Mieczysław Ziętek – przewodniczący, Stanisław Stankunowicz – łowczy, Jan Suprynowicz – skarbnik, Zenon Czarnecki – sekretarz. Ponadto do członków założycieli należeli: Józef Mejdus, Jan Mikołajczak, Leon Szymkiewicz, Stanisław Wilczko, Stanisław Wojciechowski, Zygmunt Wojsiat i Ryszard Żarnowski. Miesiąc później w dniu 5 lutego 1960r. decyzją Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Olsztynie Koło zostało przyjęte w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego o zmienionej nazwie z Nr 3 na „Kormoran” z siedzibą w Giżycku. Od początku swojej działalności Koło dzierżawi obwód łowiecki o dużej powierzchni 13 300ha i drugi o powierzchni 5760 ha. Są to łowiska bardzo różnorodne przyrodniczo, położone w sąsiedztwie Wielkich Jezior Mazurskich – Kisajno, Dobskie i Dejguny w gminie Giżycko. Lasy zajmują 5020 ha i stanowią ostoję dla łosia, jelenia i dzika. Sarna licznie występuje we wszystkich łowiskach również tych położonych w krajobrazie typowo rolniczym.

Łowczy Koła – Eugeniusz Kozioł

Właściwe gospodarowanie zwierzyną grubą pozwala na wysokie jej pozyskanie. W sezonie 2015/2016 odstrzelono 70 jelenie, 170 saren i rekordową ilość 330 dzików. Łoś od 2001r. nie jest pozyskiwany z uwagi na obowiązujące moratorium na odstrzał, pomimo wysokich stanów i dużych szkód wyrządzonych przez łosie w młodnikach leśnych. Łowiska są dobrze zagospodarowane z dużą ilością urządzeń związanych z zimowym dokarmianiem zwierzyny i jej pozyskaniem. Uprawianych jest 17 ha poletek łowieckich i łąk śródleśnych wzbogacających bazę żerową dla jeleniowatych. Społecznie przy zagospodarowaniu łowieckim, dokarmianiu zwierzyny i ochronie łowisk przepracowują rocznie ok. 400 rob/dni. Wiele czasu poświęcają na szacowanie szkód łowieckich oraz na ochronę pól uprawnych przed zwierzyną. Do Koła przynależy 70 członków, 50 z nich posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej. Koło jest współwłaścicielem Strzelnicy Myśliwskiej w Giżycku, na której odbywa się coroczne strzelania praktyczne oraz przestrzeliwanie broni. Koledzy z Koła odnosili sukcesy strzelaniach myśliwskich na zawodach wojewódzkich, okręgowych i regionalnych. W 2007r. reprezentacja koła odniosła zwycięstwo w zawodach okręgowych PZŁ a Ryszard Mejdus zajmował czołowe lokaty na zawodach krajowych, a na Mistrzostwach Polski PZŁ w 1978r. Z wynikiem 89/100 pkt zdobył tytuł wicemistrza kraju.

Znaczek okolicznościowy z okazji 25 lecia Koło

Przyjmuje się dużą wagę do kultywowania tradycji i kultury łowieckiej. Bardzo uroczyście obchodzone są jubileusze Koła i Dzień Św. Huberta. W 2005r., roku Jubileuszu 45-lecia Koło za swoją działalność zostało odznaczone Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. Z tej okazji bite były odznaki i medale pamiątkowe. W posiadaniu myśliwych są medalowe wieńce jeleni – byków raz oręży dzików, w tym srebrtnomedalowy wieniec jelenia wyceniony na 203,41 pkt CIC pozyskany przez Mieczysława Ziętka w 1976r. i wieniec jelenia pozyskanego przez Tadeusza Gocha w 2003r. wyceniony na 202,15 pkt CIC.