„DZIK” W GIŻYCKU – zarząd

Skład zarządu
PREZES Piotr Boharewicz
ŁOWCZY Sławomir Tercjak
SKARBNIK Marcin Pikciun
SEKRETARZ Daniel Makosz
PODŁOWCZY Bartłomiej Chmielewski
PODŁOWCZY Jarosław Świdroń