„Szelment” w Suwałkach – zarząd

Skład zarządu

Andrzej Śledź

PREZES

ŁOWCZY

Zbigniew Kleszczewski

SKARBNIK

Józef Zbigniew Góralczyk

SEKRETARZ

Jerzy Cipielewski