„Szelment” w Suwałkach – Rys Historyczny

Rys historyczny

Rok założenia koła: 1986

W 1947 roku na terenie Suwałk powolane zostało Powiatowe Towarzystwo Łowieckie, które w dniu 29 października 1952 roku przekształcone zostało jako Koło Łowieckie skupiające myśliwych zamieszkujących nie tylko w Suwałkach i okolicach ale też Kolegów z Sejn i Filipowa. Rok później tj. 19 października 1953 roku nastąpił podział Koła. Myśliwi mieszkający na wschód od ul. Kościuszki w Suwałkach utworzyli Koło Łowieckie Nr 1 a mieszkający po zachodniej stronie Koło Łowieckie Nr 2. To z tego Koła wywodzi swój rodowód obecne Koło Łowieckie Szelment w Suwałkach


Skład pierwszego Zarządu Koła był następujący:

– Prezes-kol. Witold Wilczyński
– Łowczy-kol. Stefan Janowicz
– Sekretarz-kol. Mieczysław Polakowski


       W 1956 roku Koło liczylo 38 członków, ale stosunkowo szybko stan członków pomniejszył się w wyniku prowadzonej przez Urząd Bezpieczeństwa ”weryfikacji”. Z Koła odeszło 12 Kolegów ci którzy sympatyzowali z AK, myśliwi nie będący członkami PZŁ a posiadający broń myśliwską oraz ci którzy byli ”podejrzani” dla ówczesnych władz powiatowych bądź karani w przeszłości. Koło początkowo dzierżawiło trzy obwody Nr. 10,26 i 27. W dniu 8 października 1978 roku na wniosek Kol. Władysława Mejera Koło zmieniło nazwę dodając ”Hańcza” od nazwy jez. Hańcza podkreślając ten szczególny związek myśliwych z Suwalszczyzną. Wieloletnim przewodniczącym Koła byl Kol. Jan Borowczak, który pełnił tę funkcję nieprzerwalnie przez 28 lat od 22 kwietnia 1957r. Działalnośc Koła była bardzo aktywna w suwalskim środowisku. Posiadało wlasny samochód do przewożenia karmy. W okresie ciężkich zim, które co raz nawiedzały Suwalszczyznę wywożono jej bardzo dużo. Tylko w jednym roku 1969 do łowisk wywieziono 2 wagony po 24 ton każdy otręb pszennych. Dobry stan zwierzyny drobnej szczególnie zajęcy pozwolił na organizacje polowań zbiorowych. Atrakcyjne też bylły polowania z początkiem sezonu na kaczki, których nie brakowało na naszych obwodach. Myśliwi z Koła utrzymywali stały kontakt ze szkołami organizowane bylły konkursy przyrodnicze i wyjazdy do łowisk na zimowe dokarmianie. Koło dzisiaj przywiązuje wielka wagę do współpracy ze szkołami dziecmi i młodzieżą. Szczególnie wyróżniał się na tym odcinku Kol. Stanisław Żyliński i Kol. Wladyslaw Mejer. W dniu 15 sierpnia 1978 roku Koło zakupiło i wypuściło 200 – bażantów było to pierwsze takie przedsięwzięcie w calym naszym regionie. Próba zasiedlenia naszych łowisk tym gatunkiem jak sie później okazało nie dało pozytywnych wyników. Koło kiedy liczyło już 106 członków i dzierżawiło 6 obwodów łowieckich zdecydowało na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 stycznia 1986r roku o jego podziale. I tak powstało Kolo Łowieckie ”Szelment” i Koło Łowieckie ”Hańcza” pozostając przy swojej dotychczasowej nazwie. Już jako Koło Łowieckie ”Szelment” wydzierżawia 3 obwody łowieckie 3,16,30 o łącznej powierzchni 19960 ha, w tym stanowią lasy _ 3483 ha. W chwili obecnej koło zrzesza 55 mtśliwych. Najstarsi myśliwi z ponad 50 -cio letnim stażem to Kol. Jerzy Roman i Krzysztof Leśniweski oraz nadal wielki sympatyk Koła byly wieloletni jego członek Kol. Stanisław Żyliński. W okresie 1986-1992 prezesem Koła był Kol. Jan Wojczulis a od 1992 funkcję tę pełni Kol. Eugeniusz Śledź. Członkowie Koła aktywnie uczestniczą w działalności wcześniej wojewódzka obecnie okręgowej organizacji PZŁ. Kolo przywiązuje wielką wagę do prowadzenia wlasnej gospodarki dzikiem i sarną. W łowiska polne co roku wsiedla się bażanty pochodzące z wlasnej woliery. Dużym problemem w gospodarowaniu łowieckim stanowią stale rosnące stany lisa, a co za tym idzie ciągły spadek liczebności zajęcy.