„Szarak” w Suwałkach – zarząd

Skład zarządu

Zdzisław Skrocki

PREZES

ŁOWCZY

Kołakowski Dariusz

SKARBNIK

Adam Kacprzyk

SEKRETARZ

Dariusz Domagała

PODŁOWCZY

Marian Skupski