„Szarak” w Suwałkach – Rys Historyczny

Rys historyczny

Data założenia Koła: 29 października 1965r.

Koło Łowieckie „Szarak”, wcześniej jako nr 3 w Suwałkach wywodzi swój rodowód od najstarszego Koła Łowieckiego Nr 1. Walne Zgromadzenie Koła w dniu 29 października 1965r. na wniosek Wacława Rudzkiego podjęto uchwałę o wydzieleniu się nowego Koła Łowieckiego a jego członkami – założycielami zostali m. in. Stanisław Augustynowicz, Tadeusz Balcewicz, Tadeusz Izdebski, Wacław Rudzki, Jan Radziwiłowicz, Bolesław Zaganiacz. Łącznie Koło zrzeszało 14 członków. Pierwszy nowo wybrany Zarząd był następujący: Jan Wysocki – przewodniczący, Wacław Rudzki –  łowczy, Antoni Wolańczyk – sekretarz, Stanisław Augustynowicz – skarbnik. W 1988 r. dokonano zmiany nazwy z Koła Nr 3 na „Szarak”, nazwa wiązała się z licznie występującym przed laty zającem w łowiskach polnych i polowaniami na „szaraki”, które na trwałe zapisały się w pamięci wielu kolegów myśliwych. Koło dzierżawi trzy obwody łowieckie: 12, 20 i 21 o powierzchni 17 270 ha położone na terenie gminy Suwałki, Bakałarzewo, Filipów i Przerośl. Powierzchni leśna występuje w bardzo niewielkich kompleksach leśnych i to pola i środowiska wodno – błotne z dobrym stanem zajęcy i kaczek decydowały przed laty o wysokim jej pozyskaniu. W ostatnim czasie na rozległych bagnach Łanowicze występuje sarna i dzik, ma tu swoją ostoję łoś a nawet jeleń, pojawiły się też wilki. Ich obecność zapewne wkrótce zredukuje stany zwierzyny, w tym najbardziej atrakcyjnym dla Koła łowisku. Sarna i dzik to gatunki na które najczęściej się poluje. W sezonie pozyskuje się ok. 20 saren, ale w ostatnich latach pozyskuje się od 30 do 50   dzików. Nieustannie gromadzona jest walka z kłusownictwem. Ogranicza się też presję drapieżników, szczególnie lisa na populację sarny, zająca i kuropatwy. Najcenniejszym trofeum zdobytym w Kole jest złotomedalowy oręż dzika oceniony na 122, 90 pkt CIC wystawiany na wielu wystawach łowieckich. Odyniec pozyskany został w 1988r. przez Gustawa Orłowskiego.Do Koła przynależy 37 myśliwych a 20 posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej. Zasadniczą część przychodów stanowią składki członkowskie i  w nieco mniszym  stopniu wpływy za sprzedaną zwierzynę.Od lat ważnym dla większości Kolegów są wspólne polowania zbiorowe to okazja do spotkań. Sezon łowiecki tradycyjnie rozpoczynany jest polowaniem hubertowskim, a przed Bożym Narodzeniem myśliwi uczestniczą w polowaniu wigilijnym.