„Słonka” w Sejnach – Rys Historyczny

Rys historyczny

Data założenia Koła: 1968r.

Koło założone zostało w 1968 r. z inicjatywy leśników zatrudnionych w Nadleśnictwa Pomorze, a był  to niedawno zmarły Edmund Maślak (zm. 2017 r.), ówczesny nadleśniczy, Bazyli Gulan, Władysława Samborski oraz Antoni Czokajło pracujący w biurze Nadleśnictwa. W skład pierwszego Zarządu Koła weszli Janusz Pawłowski – przewodniczący, Edmund Maślak – łowczy, Antoni Czokajło – sekretarz, Bogdan Zieńczuk – skarbnik. Nowoutworzonemu Kołu przedstawiono do wydzierżawienia pięć obwodów łowieckich o łącznej  powierzchni ponad 22 tysięcy hektarów położonych w powiecie sejneńskim, w tym  obwód  leśny położony na skraju Puszczy Augustowskiej w Nadleśnictwie Pomorze, Leśnictwie Wigrańce. Stany zwierzyny płowej łosia, jelenia i sarny przez całe lata nie były wysokie, niskie było również pozyskanie. W skali sezonu poza łosiem który nie może być pozyskiwany z uwagi na moratorium, pozyskuje się ok 10 jeleni, 30 saren. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost populacji dzika, ale zagrożenie afrykańskim  pomorem świń od 2014 r zobowiązuje myśliwych do intensywnych odstrzałów stad tylko w jednym sezonie 2016/17 odstrzelonych zostało 107 dzików. Obecność cietrzewia i głuszca w łowisku Wigrańce to również niezapomniane przeżycia z wiosennych polowań na tokach u starszych kolegów. Obecnie te dwa kuraki leśne pomimo wprowadzonej ścisłej ochrony występują już bardzo sporadycznie. Do połowy lat siedemdziesiątych w łowiskach polnych bardzo atrakcyjne były niedzielne polowania zbiorowe na zające, dzisiaj są to również tylko wspomnienia.  Stany zająca, są znikome, a palowań zbiorowych zaniechano na przełomie wieków. Stała obecność wilków w łowisku Wigrańce znacznie redukuje  występujące tam zwierzynę grubą. Każdego roku  uprawianych jest 20 ha poletek łowieckich, z czego połowa to poletka produkcyjne, na których zebrane plony przeznacza się na zimowe dokarmianie. Koło posiada swój własny ciągnik, przyczepy i sprzęt rolniczy. Zebrana karma przechowywana jest w magazynach i piwnicy w łowisku Borek. Myśliwi wkładają wiele pracy w zagospodarowanie łowisk, uprawę poletek, a zimą angażują się bardzo w dokarmianie zwierzyny. Do Koła przynależy 55 myśliwych w większości zamieszkujących w Sejnach i na terenie obwodów łowieckich. Ponad połowa  posiada uprawnienia selekcjonerskie zwierzyny płowej. Staraniem myśliwych w 1995 r. wybudowana została w uroczysku Borek kapliczka Św. Huberta przy której w poprzednich latach w początkach  listopada koncelebrowana była Msza Święta z udziałem myśliwych i miejscowej ludności i było to rozpoczęcie nowego sezonu polowań. Ostatnio takie Msze Hubertowskie koncelebrowane są w Kościele Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Berżnikach, a myśliwi składają kwiaty pod obeliskiem ku czci patrona Św. Huberta. Po uroczystościach w Kościele myśliwi, ich bliscy i zaproszeni goście spotykają się na wspólnej biesiadzie. Przedstawiciele Zarządu Kola i myśliwi uczestniczą tez corocznie w odpustowych uroczystościach Św Huberta  w Gibach.