„Łoś” w Kalinowie – Rys Historyczny

Rys historyczny

Data założenia Koła: 1963 r.

Koło Łowieckie „Łoś” w Kalinowie założone zostało z inicjatywy kilku myśliwych – Alojzego Szyłaka, Henryka Nagłowskiego, Franciszka Wojtkiewicza, Edmunda Wyłuckiego, Stanisława Szeląga bądących członkami Koła Łowieckiego „Ryś” w Ełku. W pierwszych latach działalności do Koła przynależało kilkunastu miejscowych myśliwych i dzierżawiło dwa obwody łowieckie w pobliżu Kalinowa. Obecnie jest to obwód nr 155 i 190 o łącznej powierzchni ok. 11 tys. ha, powierzchnia leśna zajmuje tylko 1475 ha i jest bardzo rozdrobniona. Przed laty na rozległych polach wysokie były stany zający i kuropatw. Dzisiaj na tą zwierzyną już sią nie poluje a ich stany są znikome. Zmalały też stany kaczek, ale związane jest to z ciągle uszczuplającym sią środowiskiem wodno – błotnym. Niewłaściwie przeprowadzone melioracje wodne, osuszające bagna, obniżający sią poziom wód gruntowych to główna przyczyna zmian w środowisku. Od kilku lat Koło wsiedla po kilkadziesiąt bażantów wyhodowanych we własnej wolierze w miejscowości Cimoszki Chcąc zwiąkszyć sukces introdukcji bażanta od kilku już lat nasilono odstrzał lisa. Efekty zasiedleń są jednak znikome. W gospodarowaniu łowieckim przywiązuje sią dużą wagą do zwiąkszenia stanów sarny, sprzyjają temu bardzo dobre warunki środowiskowe oraz łagodne w ostatnio wystąpujące zimy. Z każdym rokiem wzrasta też pozyskanie saren. W obu obwodach wystąpuje też dzik i jeleń, jego pozyskanie ogranicza sią do kilku sztuk. Pozyskanie dzika w sezonie 2015/16 wynosiło 78 sztuk. W celu wzbogacenia bazy żerowej łowisk uprawianych jest 3 ha poletek łowieckich i 1,2 ha łąk śródleśnych. Łoś, który ma tu stałą swoją ostoją, nie jest pozyskiwany z uwagi na obowiązujące moratorium. Do Koła przynależy 45 członków, z tego 18 posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej. Koło przywiązuje sią wielką wagą do ułożenia dobrych stosunków z miejscowymi rolnikami i administracją leśną. Od wielu już lat myśliwi uczestniczą w wiosennej akcji sadzenia lasu.

Rozpoczęcie sezonu. Polowanie na kaczki