Jubileusz 95-lecia PZŁ

Jubileusz 95-lecia PZŁ

W dniu 27 października 2018 r. w Suwałkach Myśliwi Suwalskiego Okręgu PZŁ z udziałem Leśników uroczyście świętowali  95-lecie Polskiego Związku Łowieckiego w 100 – lecie odzyskania Niepodległości Polski. Przed pomnikiem Świętego Jana Pawła II w 40 – rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolice Piotrową po modlitwie która poprowadził Biskup Ełcki Jerzy Mazur złożone zostały wiązanki kwiatów,  Jarosława Zielińskiego – Wice Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesława Renkiewicza – Prezydenta Miasta Suwałki, delegacje Leśników i Myśliwych. Mszy  Świętej Konkatedrze pw. Św. Aleksandra której przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Ełcki. Po uroczystościach w kościele złożone zostały też kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dalsza część uroczystości odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury z udziałem Ministra Jarosława Zielińskiego, Prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza, przedstawicieli samorządów, Nadleśniczych, członków Okręgowej Rady  Łowieckiej, Myśliwych z Litwy, przedstawicieli Zarządów Kół Łowieckich i ich Pocztów Sztandarowych. Minister Jarosław Zieliński zabierając głos podziękował Myśliwym za pracę i dbałość o zasoby przyrodnicze naszego kraju. Mówił o zasługach w kultywowaniu tradycji, zwyczajów i  wzbogaceniu wartości kulturowych. Nawiązał tez do obchodów 100 –lecia niepodległości Polski i udziału Myśliwych w dążeniu do wolności i niepodległości. Życzenia jubileuszowe złożył tez Prezydent Miasta Suwałk Czesław Rynkiewicz i inni przedstawiciele samorządów, Leśnicy i goście z Litwy. Po tych wystąpieniach gości prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Józef Bućwiński zabierając głos nawiązał do historii naszego Zrzeszenia i dnia dzisiejszego Suwalskiej Organizacji Łowieckiej która liczy obecnie ponad 2700 myśliwych i 41 kół łowieckich, i wniosła duży swój wkład w rozwój polskiego łowiectwa i ochronę przyrody. Jubileusz 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego stał się okazja od odznaczeń i wyróżnień. Medalem Św. Huberta odznaczone zostały koła węgorzewskie – Cyranka, Mazury i Żbik,  najwyższym odznaczeniem Złom odznaczony został Zbigniew Bogusławski, Dietmar Serafin i pośmiertnie Jerzy Litwinienko, a Józefowi Kuczewskiemu z Koła Łowieckiego Ponowa w Ełku wręczono Kordelas  Łowieckiego Koła. Koncert Muzyki Myśliwskiej w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Galindowe Rogi” z Nadleśnictwa Maskulińskie i Zespołu Muzyki Myśliwskiej „Hubertus” z Kwidzyna oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczna” zakończył jubileuszowe świętowanie. Część artystyczna składała się z koncertu muzyki myśliwskiej w wykonaniu Zespołów „Galindowe Rogi” i „Hubertus” oraz występu Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyna” należy do jednego z najstarszych zespołów folklorystycznych w Polsce popularyzujący naszą rodzimą kulturę. Po śpiewach i tańcach ludowych i narodowych zaprezentował widowisko taneczno – teatralne pod tytułem „W podsuwalskiej oberży” ukazujące sceny z życia suwalczan z początków XX wieku.