Jubileusz 90-lecia PZŁ

Jubileusz 90-lecia PZŁ

Jubileusz 90-Lecia Polskiego Związku Łowieckiego w minionym roku 2013 to nie tylko Święto Myśliwych, ale też dobra okazja do zaprezentowania naszego dorobku dla mieszkańców regionu Mazur i Suwalszczyzny. Hubertus okręgowy zakończył obchody jubileuszowe w suwalskim okręgu PZŁ. Uroczystości, które odbyły się w Suwałkach 30 listopada 2013r. rozpoczęły się w południe Mszą Świętą w Konkatedrze Św. Aleksandra w Suwałkach z udziałem gości, Pocztu Sztandarowego ORŁ, członków Zarządów Kół Łowieckich i ich Pocztów Sztandarowych. We mszy Koncelebrze przewodniczył ks. infułat Antoni Kochański delegat Biskupa Ełckiego w asyście księży myśliwych – Jaremy Sykulskiego, Waldemara Chachaja, Józefa Majewskiego, Jana Adaszczyka, Bogdana Chmielewskiego, Lecha Janowicza, ks. prał. Tadeusza Rynkiewicza oraz ks. prał. Kazimierza Grybosia. Ks. infułat Kochański w wygłoszonej homilii nawiązał m.in. do długiej i bogatej historii Polskiego Związku Łowieckiego, wyznawanych wartości i cnót naszego patrona Św. Huberta, z uznaniem wyraził się o myśliwych, ich dbałości o ojczystą przyrodę, kulturę i poszanowanie dla tradycji. W ofierze delegacja myśliwych złożyła dary lasu w pięknie przystrojonych koszach, a na zakończenie kapelan leśników i myśliwych ks. prał. dr Wojciech Kalinowski zawierzył suwalską organizację PZŁ Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Wyprowadzeniem Pocztów Sztandarowych przy odegranym “Darz Bór” przez ZSM Galindowe Rogi zakończyły się uroczystości w Kościele.

Msza Święta w Konkatedrze Św. Aleksandra w Suwałkach koncelebrowana przez ks. infułata Antoniego Kochańskiego

Część oficjalna obchodów odbyła się w auli Suwalskiej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul Noniewicza. Wcześniej w holu Szkoły można obejrzeć wystawę fotograficzną pt. Zimowe spojrzenia myśliwego. Po koncercie Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Galindowe Rogi z Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem Nidzie i wprowadzeniu Sztandaru Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Józef Bućwiński powitał zaproszonych gości i myśliwych oraz członków zarządów kół łowieckich. Przedstawił historię naszej organizacji, której działalność rozpoczęła się w 1976 roku, w rok po przeprowadzonej reformie administracji państwowej. Liczyła ona wówczas 1127 członków, a jej pierwszym prezesem został obecny prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Józef Bućwiński wśród nas Stanisław Kafar. Po niespełna 40 latach stan członków przekroczył 2500 myśliwych w większości zrzeszonych w 41 kołach. Gospodarujemy na powierzchni ponad 700 tys. hektarów bardzo różnorodnych przyrodniczo, obfitujących w zwierzynę łowisk Mazur i Suwalszczyzny. Wymierny jest udział myśliwych w ochronie przyrody i edukacji ekologicznej. Do dyspozycji szkół – dzieci i młodzieży, przekazaliśmy leśną ścieżkę edukacyjną “Na szybie” koło Ełku. W celu podwyższania umiejętności strzeleckich myśliwych i upowszechniania strzelectwa sportowego wśród młodzieży, otwarta została w roku Jubileuszu nowa strzelnica w Ełku, to już trzecia w suwalskim okręgu. Do układania psów myśliwskich i przeprowadzania prób i konkursów kynologicznych od lat służy zagroda dzicza w Wejsunach. Prowadzona z sukcesem hodowla zagrodowa danieli w Chełchach na powierzchni ok. 35 ha pozwoli uzyskiwać każdego roku odpowiedni materiał do introdukcji tego gatunku. Chcąc przybliżyć społeczeństwu działalność Związku, kulturę i tradycje, organizowany jest od kilku już lat zawsze w miesiącu lipcu Festiwal Kultury Łowieckiej w Węgorzewie, w sierpniu Festyn Łowiecki “Myśliwskie Smaki” w Piszu, a w czerwcu Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich “Echo Puszczy Augustowskiej” w Augustowie. Prezes Rady kończąc swoje wystąpienie podziękował za wieloletnią, dobrą współpracę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i podległym Nadleśnictwom, Wojewodom, Marszałkom województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego oraz Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska w Białymstoku i Olsztynie za wsparcie finansowe.
Z okazji Jubileuszu gratulacje, podziękowania i życzenia dalszych sukcesów suwalskiej organizacji PZŁ przekazali posłowie RP Bożena Kamińska i Jarosław Zieliński oraz Wojewoda Podlaski Maciej Żywno. Wicemarszałek województwa warmińsko – mazurskiego Jarosław Słoma wyraził wielki szacunek dla myśliwych, którzy przez lata swoim poświęceniem oraz twórczą pracą zapracowali na dobre imię Związku. Pogratulował osiągnięć w gospodarowaniu łowieckim i ochronie przyrody, oraz pomnażaniu wartości kulturowych. Serdeczne pozdrowienia i życzenia obfitości łask Bożych dla wszystkich myśliwych i uczestników uroczystości przekazał ks. bp Romuald Kamiński. Przekazując życzenia Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz i Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Chuchnowski podkreślili, że myśliwi z wielkim oddaniem pracują na rzecz ochrony zwierząt i dbają o zachowanie równowagi w środowisku przyrodniczym, krzewią kulturę i zachowują tradycje.