Jubileusz 85-lecia PZŁ

Jubileusz 85-lecia PZŁ

Uroczystości jubileuszowe 85-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, odbyły się w dniu 29 listopada 2008r. w Suwałkach. Uroczystą Mszę Świętą w Kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła odprawił i homilię wygłosił ks. bp Romuald Kamiński. W koncelebrze Mszy uczestniczyli też księża, członkowie PZŁ, m.in. ks. dr Wojciech Kalinowski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, ks. prał. Jarema Sykulski Kanclerz Wyższej Szkoły Suwalsko – Mazurskiej. Na prezbiterium wokół ołtarza ustawiły się poczty sztandarowe z 15 kół łowieckich i poczet sztandarowy Okręgowej Rady Łowieckiej. Oprawę muzyczną Mszy wykonała Orkiestra Homilię wygłosił ks. bp Romuald Kamiński Koncertowa „Victoria” z Rembertowa i Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Galindowe Rogi” z Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem Nidzie. We Mszy uczestniczyły zarządy wszystkich 41 kół łowieckich, licznie zaproszeni goście. Łącznie na uroczystości przybyło ok. 300 osób. Przed zakończeniem Liturgii Józef Bućwiński – prezes ORŁ odczytał akt zawierzenia suwalskiej organizacji PZŁ opiece Chrystusa Króla. Akt zawierzenia ponawiany jest corocznie od 2004 roku podczas okręgowych uroczystości hubertowskich. Uroczystości oficjalne związane z Jubileuszem odbyły się w auli Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Pierwszym podniosłym akcentem było wprowadzenie sztandarów kół i suwalskiej organizacji PZŁ przy sygnale „Darz Bór” wykonanym przez „Galindowe Rogi”. Następnie Józef Bućwiński, prezes ORŁ i gospodarz uroczystości powitał gości, poczty sztandarowe i zarządy kół łowieckich. Z zaproszonych gości udział wzięli m. in. ks. bp. Romuald Kamiński, posłowie RP Jan Kamiński i Jarosław Zieliński, Józef Gajewski– Prezydent Suwałk, prezes ORŁ w Białymstoku, Łowczy Okręgowy z Białegostoku Jerzy Procakiewicz i Jerzy Włostowski – Łowczowie z Białegostoku i Łomży, starostowie, burmistrzowie, wójtowie nadleśniczowie, księża, delegacja Litewskich Myśliwych z Antanasem Valinciusem na czele. Przedstawił stan suwalskiej organizacji PZŁ, jej dotychczasowy dorobek w zakresie gospodarki łowieckiej, ochrony przyrody kultury i tradycji łowieckich. Wspomniał tez o trudnościach z jakimi spotykają się myśliwi i koła łowieckie jak szacowanie szkód łowieckich, obniżające się wpływy ze sprzedanej zwierzyny, straty w zwierzostanie powodowane przez wilki, wysokie stany łosia i brak możliwości jego pozyskania. Po wystąpieniu gości i przekazaniu przez nich życzeń jubileuszowych zasłużonym i wyróżnionym członkom PZŁ i naszym sympatykom zostały wręczone Medale Zasługi Łowieckiej i Odznaki za zasługi dla łowiectwa. Najwyższym odznaczeniem łowieckim – Złomem odznaczono Zbigniewa Bagińskiego, wieloletniego łowczego WKŁ „Sokół” w Giżycku, Medal Świętego Huberta przyznano Jerzemu Litwinience. Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczono: Antoniego Cichockiego, Kazimierza Krasodomskiego, Marka Mądrzaka, Jana Sudnika, Ryszrda Tuszkowskiego, Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczono Piotra Czyżyka, Tadeusza Gocha, Jarosława Kurzynowskiego, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczono: Krzysztofa Dymka, Zbigniewa Góralczyka, Krzysztofa Konieczkę, Ryszarda Łukaszewicza, Krzysztofa Mizerę, Andrzeja Nierwińskiego, Wiesława Opanowskiego, Grzegorza Sierońskiego, Waldemara Sudnika, Zygmunta Żyburę. Za zasługi dla Łowiectwa odznaczono: Irenę Bartosiewicz – główną księgową ZO PZŁ w Suwałkach, Marka Mirosa – burmistrza Gołdapi, Jolantę Piotrowską – burmistrza Giżycka i Wacława Strażewicza starostę giżyckiego. Po raz pierwszy wręczone zostało odznaczenie regionalne „Za Zasługi dla Łowiectwa”: Ignacemu Skrobotowi, Tadeuszowi Kryńskiemu, Kazmierzowi Mańczakowi, Andrzejowi Krzywińskiego, Ryszardowi Jarząbkowi, Stanisławowi Serewie, Zbigniewowi Godlewskiemu, Tadeuszowi Wasilewskiemu, Andrzejowi Strumiłło i Józefowi Bućwińskiemu. W imieniu odznaczonych za odznaczenia podziękował Jerzy Litwinienko. Na zakończenie prowadzący uroczystości Andrzej Zinkiewicz podziękował wszystkim za obecność, poprosił o uroczyste wyprowadzenie Sztandarów i zaprosił na koncert Orkiestry Koncertowej „Victoria”. Po uroczystościach wszyscy zasiedli przy wspólnym obiedzie na „Starówce”.