Jeleń – kryteria wyceny

Wycena trofeów łowieckich
Wieniec jelenia szlachetnego

jelen_krytwyceny

 

I. POMIAR

1 Długość tyki
Rozpoczynamy pomiar od dolnej krawędzi róży, przechodzimy taśmą swobodnie nad zagłębieniem tuż za różą. Dalej wybierając najdłuższą odnogę stopniowo odmierzamy taśmą całą tykę aż do jej zakończenia. Pomiaru dokonujemy po zewnętrznym łuku od strony tylnej tyki.

2 Długość oczniaka
Pomiar rozpoczynamy od górnej krawędzi róży po zewnętrznym łuku aż do jego zakończenia.

3 Długość opieraka
Pomiar rozpoczynamy od punktu na tyce wyznaczonego z przecięcia się linii symetrycznych osi tyki i opieraka do jego zakończenia. Taśmą przykładamy po zewnętrznej jego stronie.

4 Obwód róży
Mierzymy obwód róży przykładając wąską taśmę (0,5 cm) w środku wysokości róży. Charakterystycznych wysokich odrostków róży nie uwzględniamy.

5 Obwody tyk
Zarówno obwód dolnej – pomiędzy oczniakiem a opierakiem – jak i górnej – pomiędzy opierakiem a odnogą korony mierzymy w najcieńszym miejscu.

6 Ciężar wieńca
Ważenia wieńca nie można dokonać wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty pozyskania. Jeżeli czaszka jest kompletna (bez żuchwy) to od uzyskanej wagi potrącamy 0,7 kg

7 Rozłoga wieńca
Jest to odległość mierzona pomiędzy tykami od wewnętrznych łuków dająca największą wartość. Miara winna być prostopadła do osi czaszki.

8 Odnogi
Liczymy ich ilość na obu tykach. Za odnogę uważa się tylko te, które są wyższe od 2 cm.

 

II. ZASADY OCENY ORGANOLEPTYCZNEJ

9 Ubarwienie wieńca
Przy ubarwieniu jasnoszarym, żółtym lub sztucznie podbarwionym nie przyznaje się punktów. Wieniec o ubarwieniu lekko brązowym lub szarym – 1 pkt, a o ubarwieniu ciemnobrązowym do czarnego – 2 pkt.

10 Zakończenie odnóg
Jeżeli zakończenia odnóg są tępe lub zmurszałe punktów nie przyznajemy, w przypadku gdy zakończenia odnóg sa ostre, na biało wypolerowane – 2 pkt.

11 Nadoczniaki
Za oba nadoczniaki krótkie od 2 do 10 cm przyznajemy 0,5 pkt, w przypadku jednego nadoczniaka – punktów nie przyznajemy. Za nadoczniaki o długości 10,1 cm – 15 cm przyznajemy 1,0 pkt za jednego 0,5 pkt. Za nadoczniaki o długości 15,1 cm i dłuższe przyznajemy 2 punkty, za jednego – 1 pkt.

12 Uperlenie
Wyceniamy nie tylko uperlenie wieńca, ale też rzeźbą bruzd występujących na tykach. Przy gładkich tykach nieznacznie uperlonych punktów nie przyznajemy. Za średnie uperlenie – 1 pkt, za dobre uperlenie, kiedy zarówno tyki jak i trzony odnóg pokryte są gęstymi, wyraźnymi pełami – 2 pkt.

13 Korony
Jest to jeden z najtrudniejszych elementów wyceny wieńca. Przyjęty schemat klasyfikuje koronę średniej długości odnóg – na krótkie, średnie i długie. Taką cechę jak: grubość odnóg i forma korony wyróżniamy szacunkowo jako słabe bądź mocne. Przyznawane punkty:

 

Za usterkę przyjmuje się nierównomierne ustawienie tyk, wyraźne różnice w ich wysokości znaczącą asymetrię wieńca oraz nierównomierność oczniaków, nadoczniaków i opieraków. Za wyraźne różnice wysokości tyk potrącamy 0,5 – 1,0 pkt, za asymetrię 0,5 – 1,0 pkt. (zwykle nie stosujemy potrąceń przy asymetrii koron). Za nierównomierność oczniaków i opieraków potrącamy 0,5 – 1,0 pkt. Łącznie potrącenia nie mogą przekraczać 3 pkt.III.  POTRĄCENIA

IV. WARTOŚĆ PUNKTOWA MEDALU

MEDAL BRĄZOWY –170,00-189,99
MEDAL SREBRNY –190,00-209,99
MEDAL ZŁOTY –210 i więcej