Jaśkowo 2017

Jaśkowo – 6 maja 2017 r.

Już po raz piąty w majowy weekend 6 maja 2017 r. w Jaśkowie k. Pisza odbył się Regionalny Konkurs Tropowców i Posokowców w Jaśkowie. Do Konkursu zgłosiło swój udział 10 posokowców i 19 tropowców. Komisji Sędziowskiej przewodniczył Wojciech Galwas. Pomimo dużej ilości psów, dzięki sprawnej organizacji prace psów na tropach zakończyły się późnym popołudniem, a oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród możliwe było przed zachodem słońca. Według oceny zespołu sędziowskiego poziom pracy większości psów był bardzo wysoki o czym świadczą ilości uzyskanych dyplomów – 9 dyplomów I stopnia, dyplomów II stopnia nie przyznano, natomiast dyplom III stopnia otrzymało 12 zawodników. W klasie Konkurs Posokowców pierwszą lokatę zdobył alpejski gończy krótkonożny – BORA z kojca Almy należący do Jarosława Mikołajuna, natomiast w klasie Konkurs tropowców pierwszą lokatę zdobył Gończy polski – KRYZA Jednorożec należący do Bartłomieja Barana.