Hubertus Okręgowy w Piszu – 2005 r.

Hubertus w Piszu – 2005 r.

Tegoroczna uroczystość Św. Huberta odbyła się w Piszu. Była to odpowiedź na zaproszenie Starosty Powiatowego obecnego posła na Sejm RP Zbigniewa Włodkowskiego i Zarządów Kół Łowieckich z Pisza. Nasze świętowanie zbiegło się z 360-tą rocznicą nadania praw miejskich dla Miasta Pisz. Łowiectwo na Ziemi Piskiej ma bardzo długą i bogatą tradycję. To na tym terenie zachował się do dzisiaj jeden z największych kompleksów leśnych- Puszcza Piska. W uroczystościach Św. Huberta wzięli udział – poseł RP Zbigniew Włodkowski, Prezes NRŁ Jerzy Czepułkowski, Starosta Piski i Gołdapski, Burmistrzowie, Wójtowie i Nadleśniczowie, Zarządy Kół Łowieckich okręgu suwalskiego i ich Poczty Sztandarowe. Uroczystej Mszy Świetej przewodniczył i homilię wyglosił ks.bp Romuald Kamiński – Biskup Pomocniczy z Diecezji Ełckiej. Oprawę muzyczną nadała Orkiestra Koncertowa “Viktoria” z Rembertowa pod dyrekcją Juliana Kwiatkowskiego oraz soliści Opery Narodowej w Warszawie. Akcentem myśliwskim były sygnały odegrane przez Zespół Sygnalistów Myśliwskich “Galindowe Rogi” z Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem Nidzie pod kierownictwem Bernarda Tarary. Po Mszy Poczty Sztandarowe, jak i wszyscy uczestnicy uroczystości, przeszli do pobliskiego Domu Kultury. Na wstępie części oficjalnej Władysław Czajka miejscowy nadleśniczy przywitał wszystkich zaproszonych i przekazał dalsze prowadzenie Z-cy Prezesa ORŁ Tadeuszowi Ciborskiemu. Były życzenia, podziękowania, gratulacje dla naszej organizacji PZŁ, dla wszystkich myśliwych Suwalszczyzny i Mazur od Prezesa NRŁ Jerzego Czepułkowskiego, Burmistrza Pisza Andrzeja Szymborskiego. Były też życzenia od nas myśliwych dla Władz Pisza i jego mieszkanców z okazji 360 lecia nadania praw miejskich. Następnie Prezes NRŁ wręczył Złoty Medal Zasługi Łowieckiej dla Koła Łowieckiego “Jedynka” w Suwałkach- najstarszego naszego Koła obchodzącego w tym roku Jubileusz 60-lecia i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej dla Koła Łowieckiego “Kormoran” w Giżycku. Złotym, Srebrnym i Brązowymi Medalami odznaczono też zaslużonych Kolegów Mysliwych: Jerzy Łukaszewicz – Złotym, Leon Rzodkiewicz – Srebrnym, Stefan Szpot – Brązowym, Piotr Sinderewicz – Brązowym. W dalszej części wysłuchano w skupieniu i nastroju pięknie wykonane utwory w wykonaniu Orkiestry Koncertowej “Viktoria” oraz znane i lubiane pieśni i arie operowe w wykonaniu artystów Opery Narodowej. Nie zabrakło też utworów specjalnie przygotowanych na te okazje jak “Pojedziemy na łów” czy “Marsz Św. Huberta”. Wspólnym posiłkiem w restauracji “Nad Pisą” tegoroczne świętowanie zostało zakończone. Za rok najprawdopodobniej spotkamy się na Ziemi Giżyckiej.

Łowiectwo Piskie

Współcześnie na terenie powiatu wspólnie z Nadleśnictwem Pisz, Maskulińskie i Drygały gospodaruje łowiecko 6 kół macierzystych – Dąbrowa, Puszcza, Orzeł w Piszu, Cyraneczka w Orzyszu, Trop w Bemowie Piskim i Las w Białej Piskiej oraz 5 kół niemacierzystych mające swoja siedzibę w Warszawie – Cytadela, Jeleń, Zielony Krąg, Darzbór, Daniel. Podstawą gospodarowania na całym Rejonie Hodowlanym Puszczy Piskiej stanowi zwierzyna gruba- jeleń, sarna i dzik. Łowiska są dobrze zagospodarowane w skali roku pozyskuje się rocznie 400 jeleni, 450 saren oraz ponad 500 dzików. Do dzisiaj nie rozwiązany jest problem właściwego gospodarowania jeleniem. Pomimo dobrego zagęszczenia populacji sięgającej powyżej 20 os/1000 ha rozchwiana jest jej struktura wiekowa i płciowa. Słaba jest też jakość poroża jak na jelenia mazurskiego. Pomimo dużego zaangażowania myśliwych i administracji Lasów Państwowych ciągle rozwijającym się problemem jest kłusownictwo zwierzyny które przybiera coraz to nowe formy.