Hodowla zagrodowa zwierzyny

Hodowla zagrodowa zwierzyny w Chechłach

Hodowla zagrodowa zwierzyny dziko żyjącej w Chechłach, Gmina Świętajno, prowadzona jest przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach. Założona została w 2006 roku na powierzchni ok. 31 ha, w tym 5 ha są to lasy Nadleśnictwa Olecko przekazane w wieloletnią dzierżawę. Grunty rolne stanowią własność Polskiego Związku Łowieckiego. Po wygrodzeniu całej powierzchni w dniu 1 marca 2006 roku wsiedlono pierwsze 12 danieli – 2 byki, 6 łań i 4 cielęta pochodzące z hodowli zagrodowej Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu. Następne 34 daniele z Hodowli Danieli w Pławnie oraz Czempinia wsiedlone zostały w dniu 22 i 26 lutego 2007 roku. W dniu 22 lutego 2007 roku wsiedlono też 7 muflonów pochodzących z hodowli zagrodowej z Bawarii. Ogrodzony i włączony do zagrody drzewostan z podszytem stanowi dobrą osłonę dla zwierząt przed wiatrami zimą, latem przed nadmiernym nasłonecznieniem. Zwierzyna ma też stały dostęp do wody. W okresie wegetacji roślin wypas prowadzony jest rotacyjnie na czterech wygrodzonych kwaterach.

Pastwiska nawożone są tylko organicznie poprzez kompostowanie. Nie stosuje się też żadnych środków ochrony roślin. Poprzez ograniczenie spływu wiosennego wód powierzchniowych w miejscu wcześniejszego nieużytku – łozowiska w zagrodzie powstało 2-hektarowe rozlewisko z postępującym procesem naturalizacji. W ten sposób utworzyło się doskonałe miejsce lęgowe dla kaczek, w tym pary gniazdujących gągołów, łysek i kurki wodnej. W zagrodzie znajduje się 82 daniele i 9 muflonów (stan na 31 marca 2017 r.). Po odpowiednim wyselekcjonowaniu część zwierząt będzie rokrocznie wsiedlona w łowiska Okręgu Suwalskiego zgodnie z przyjętą uchwałą II Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ z 2005 roku o reintrodukcji danieli.