VI Konkurs Sygnalistów Myśliwskich “Echo Puszczy Augustowskiej”

VI Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
Echo Puszczy Augustowskiej 2006

VI Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich ,,Echo Puszczy Augustowskiej” odbył się tym razem w pierwszą sobotę lipca 2006 roku w Augustowie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Yacht Club Pacyfic byłe WDW. Jury Konkursu w składzie Andrzej Niedźwiedź jako przewodniczący, Artur Kanawka i Wiesław Opanowski przesłuchało 41 sygnalistów i 11 zespołów we wszystkich klasach od G do D i MB. Wyniki zostały ogłoszone w dość nietypowej scenerii nad brzegiem jez. Białe w tle pięknych, starych augustowskich sosen, ale przed ich ogłoszeniem przedstawiciele   ,,Akteonu” z Warszawy przy sygnale Darz Bór w wykonaniu ZSM  “Echo” z Warszawy  złożyli wiązanki kwiatów na ,,Krześle Papieskim”.Główną nagrodę “Statuetkę Dębu” wręczono już po raz trzeci Zespołowi Sygnalistów Myśliwskich  z SGGW ,,Akteon” z Warszawy, a indywidualnie Gabrieli Kaźmierczak ze Spychowa.Kiedy słońce składało się ku zachodowi wszyscy uczestnicy Konkursu i zaproszeni goście Statkiem Serwy wypłynęli na jez. Białe, Studzieniczne i wpłynęli do Augustowa i powrócili na tradycyjne ognisko do Ośrodka. Był bardzo ciepły, bezwietrzny wieczór a sygnały myśliwskie niosły się  daleko po okolicy i Augustowie.

Uchwycone w obiektywie…
(fot. Jan Goździewski)

Przesłuchanie, jeden z najmłodszych sygnalistów z Łomży

ZSM z Warszawy z chwila odegrania Darz Bór i złożone zostały kwiaty na “Krześle Papieskim”

Andrzej Niedźwiedź – przewodniczący jury ogłasza wyniki Konkursu

Gratulacje za zwycięstwo w klasie B dla Roberta Kopacza z N-ctwa Chotyłów

Sygnaliści Augustowscy 

ZSM Rominta z Gołdapi

ZSM Akteon z SGGW Warszawa

Koncertowanie na statku Serwy