99 rocznica odzyskania niepodległości

99 rocznica odzyskania niepodległości

11 listopada na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w centrum miasta Suwałk obchodzono 99 rocznicę odzyskania niepodległości. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z miasta i regionu, służby mundurowe, w tym myśliwi i leśnicy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Suwałk.  Głos zabrali Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, poseł Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w imieniu wojewody podlaskiego okolicznościowy list odczytał Roman Czepe. Po raz pierwszy w tak dużej ilości uczestniczyły Poczty Sztandarowe, wśród nich była również delegacja Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach. Na zakończenie zostały złożone wiązanki kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego