OCENA SELEKCYJNA W SEZONIE 2016/17

OCENA SELEKCYJNA ZWIERZYNY PŁOWEJ
POZYSKANEJ W SEZONIE 2016/17

Ocena selekcji poroża jeleniowatych pozyskanych w sezonie łowieckim 2016/17 przeprowadzona została w marcu w Ełku,  w Piszu,  w Giżycku, w Węgorzewie, w Suwałkach i po raz pierwszy na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół Leśnych 16 marca w Rucianem Nidzie. Członkowie Komisji Wyceny Trofeów na spotkaniu z młodzieżą przedstawili zasady selekcji osobniczej zwierzyny płowej, kryteria selekcji i wyceny medalowej wg. formuły CIC. Do oceny przedstawiono 473 wieńców jeleni, 1382 parostków rogaczy i było to nieco więcej niż w poprzednim sezonie. Na poszczególnych rejonach hodowlanych pozyskano: w ŁRH  Puszczy Augustowskiej 58 byków, ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich 202 byki, w Biebrzańskim 36 byków, Puszczy Piskiej 177 byków. Struktura wiekowa strzelonych byków była następująca: byki młode do 5 lat (I kl. wieku) stanowiły 37,6% ogólnego pozyskania, ale w ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich udział I klasy wiekowej był najwyższy sięgający aż 42%. Pozytywnym trendem utrzymującym się od kilku lat jest wzrost udziału byków powyżej 11 lat – 11% ogólnego pozyskania. Odstrzały nieprawidłowe stanowiły 14% w tym rażące nieprawidłowe na 2 pkt czerwone 4 % 22 – byków. Jest to porównywalne do poprzedniego sezonu łowieckiego 2015/16.