Egzaminy poprawkowe

Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach informuje, że w dniu 11 sierpnia odbędą się egzaminy poprawkowe pisemne i ustne dla nowo wstępujących do PZŁ i kandydatów na selekcjonera zwierzyny płowej. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w egzaminie e-mailem na adres zo.suwalki@pzlow.pl do dnia 3 sierpnia br