Otwarcie strzelnic

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. – w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ograniczenia polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności z wyłączeniem: na otwartych i zamkniętych strzelnicach, przy czym na jednej osi strzeleckiej może przebywać w tym samym czasie liczba osób nie większa niż połowa stanowisk strzeleckich na tej osi i 1 trener korzystające z tego obiektu, z wyłączeniem jego obsługi. Jednocześnie wciąż obowiązują zasady zachowania środków ostrożności i dezynfekcji w trakcie z korzystania z obiektu.