Ważne! Zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia

Za sprawą wydanego 15 kwietnia Rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego wprost Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 10 kwietnia 2020 r., doprecyzowany został § 5 pkt 1. Zmiana wskazuje na obowiązek zabezpieczania upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt. Szczegóły w dokumencie:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 15 KWIETNIA 2020 R.