PZŁ pracuje nad wewnętrzną strategią dotyczącą zwalczania wirusa ASF

Obok udziału w rządowej strategii zwalczania wirusa ASF, Polski Związek Łowiecki opracowuje własny plan walki z chorobą. Jednym z jego kluczowych elementów będzie wprowadzenie zespołów interdyscyplinarnych w każdym zarządzie okręgowym, które będą na bieżąco reagowały na wszelkie wydarzenia związane z tematem ASF. Planujemy szereg szkoleń, których zadaniem będzie podnoszenie kwalifikacji i kompetencji myśliwych i działania kół łowieckich. Wprowadzimy schemat współpracy kół łowieckich z takimi instytucjami jak powiatowe inspekcje weterynaryjne, policja, straż graniczna, doraźne zespoły zadaniowe itp. Wdrożymy też standardy działań związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.