XV TURNIEJ ZIMOWY IM. TADEUSZA KRYŃSKIEGO

Zawody odbędą się w dniu 15 lutego 2020 r. w sobotę na Strzelnicy Myśliwskiej w Giżycku o godz. 9.00. W zawodach mogą wziąć udział tylko członkowie PZŁ bez względu na klasę. Program strzelań obejmuje pełen wielobój myśliwski zgodnie z obowiązującymi prawidłami strzelań myśliwskich organizowanych przez PZŁ. Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie w klasie otwartej, w klasie C i klasyfikacji Dian. Udział w zawodach warunkuje opłata wpisowego w wysokości 80 zł od zawodnika. Dla zwycięzców przyznane będą puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora Zawodów.