Egzaminy poprawkowe

Informujemy, że egzaminy poprawkowe dla kandydatów na selekcjonera zwierzyny płowej i nowowstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego odbędą się w dniu 17 grudnia 2019 r. (egzamin pisemny 8.30, egzaminy ustne – godz. 10.30) Prosimy o zgłaszanie się na egzamin poprawkowy e-mailem – zo.suwalki@pzlow.pl do dnia 10 grudnia 2019 r.