Szkolenie dla nowowstępujących do PZŁ

Kandydatów na szkolenie zgłasza e-mailem koło łowieckie w którym kandydat odbywał staż
do dnia 6 grudnia 2019 r. na adres zo.suwalki@pzlow.pl

Terminy zjazdów na szkolenie kandydatów do PZŁ :
12 grudnia 2019 r. (czwartek) – godz. 15.00
13 grudnia 2019 r. (piątek) – godz. 15.00
14 grudnia 2019 r. (sobota) – godz. 9.00
9 stycznia 2020 r. (czwartek) – godz. 15.00
10 stycznia 2020 r. (piątek) – godz. 15.00
11 stycznia 2020 r. (sobota) – godz. 9.00
6 lutego 2020 r. (czwartek) – godz. 15.00
7 lutego 2020 r. (piątek) – godz. 15.00
8 lutego 2020 r. (sobota) – godz. 9.00
6 marca 2020 r. (piątek) – godz. 15.00
20 marca 2020 r. (sobota) – godz. 15.00