Obecny Zarząd Okręgowy kończy działalność

W dniu 29 sierpnia 2019 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach w składzie Zbigniew Bogusławski, Tadeusz Wasilewski, Stanisław Piłat pod przewodnictwem Jana Goździewskiego. Członkowie Zarządu kończąc swoja działalność składają serdeczne podziękowania Kołom Łowieckim za wieloletnią współpracę, wyrozumiałość i okazaywaną życzliwość oraz  wyrażają głęboką nadzieję, że owoce wspólnej pracy dobrze będą służyły naszemu łowiectwu i przyrodzie Mazur i Suwalszczyzny. Koleżankom i Kolegom Myśliwym Suwalskiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego życzą wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i wielu sukcesów na niwie łowieckiej. Z pozdrowieniem Darz Bór.