Zmiany kryteriów selekcji jeleni – byków

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach wprowadza zmiany w dotychczas obowiązujących „Zasadach selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału” w zakresie selekcji jeleni – byków do 5 roku życia. Zmiany selekcji zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku i  dotyczą  Łowieckiego Rejonu Hodowlanego Puszczy Augustowskiej, Wielkich Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej.