Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Suwałkach

W dniu 1 lipca 2019r. po południu 93 delegatów reprezentujących koła łowieckie Suwalskiego Okręgu PZŁ oraz koła niemacierzyste uczestniczyli w Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ. W podjętej uchwale zwracają się do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka o zniesienie moratorium na odstrzał łosia oraz zmianę dotychczasowego statusu ochrony wilka ze ścisłej na częściową. Wnioskują  o zmianę Prawa Łowieckiego w zakresie dotyczącym ograniczeń udziału w polowaniu dzieci i młodzieży do lat 18-tu i blokowania polowań. Skierowali też wniosek do Naczelnej Rady Łowieckiej o zmianę wprowadzonych w ubiegłym sezonie nowych zasad selekcji osobniczej i populacyjnej jeleniowatych. W przypadku dzików prowadzona będzie dalsza redukcja populacji na obszarze całego Okręgu z uwagi na groźbę ASF.