“Echo Puszczy Augustowskiej”

W dniu 29 czerwca 2019r. w Augustowskim Centrum Kultury odbył się XIX Regionalny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich “Echo Puszczy Augustowskiej” w którym uczestniczyło 23 sygnalistów   i  9 zespołów  muzyki myśliwskiej, w tym sygnaliści z Litwy.  Zwycięzcą w najwyższej klasie A został Adam Jażdżewski, a zespołowo w klasie G  Zespół Sygnalistów Myśliwskich “Galindowe Rogi” z Nadleśnictwa Maskulińskie z Rucianego Nidy.