Z myślą o zającu i kuropatwie na Suwalszczyźnie

W dniu 18 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku w sprawie programu odbudowy populacji kuropatwy i zająca na części łowisk północnej Suwalszczyzny. Planuje się, że jeszcze w tym roku do łowisk suwalskich kół łowieckich wsiedlone będą pierwsze partie zajęcy i kuropatw.