Walka z brodnicą mniszką w Puszczy Augustowskiej

Jak poinformowało Nadleśnictwo Głęboki Bród i Pomorze w dniach 25-27 maja br. wykonany zostanie zabieg lotniczy w postaci oprysku drzewostanów sosnowych zaatakowanych przez brodnicę mniszkę w części Puszczy Augustowskiej. Tereny objęte zabiegiem zostaną odpowiednio oznakowane tablicami ostrzegawczymi.