Egzamin dla nowowstępujących do PZŁ zakończony

W dniu 20 maja 2019 r. na strzelnicy myśliwskiej w Ełku sprawdzianem strzeleckim zakończyły się egzaminy dla nowowstępujących do PZŁ. Do egzaminu strzeleckiego przystąpiło 54 kandydatów którzy zaliczali strzelania na osi myśliwskiej, przebiegu zająca i na osi rogacza.