Posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ

W dniu 2 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach na którym dokonano analizy zinwentaryzowanych wiosną stanów zwierzyny i rozmiaru ich pozyskania w nowym roku gospodarczym 2019/20120. W przypadku jeleniowatych – łosia, jelenia i sarny obserwowany jest niewielki wzrost liczebności w przeciwieństwie do dzika gdzie populacja jest silnie zredukowana zarówno przez intensywny odstrzał w minionych kilku latach jak i występujący u dzików afrykański pomór świń. Zarząd zapoznał się też z wynikami komisyjnej oceny selekcyjnej jeleniowatych pozyskanych w roku gospodarczym. Odstrzały nieprawidłowe saren – rogaczy stanowiły tylko 0,3% natomiast jeleni – byków udział odstrzałów nieprawidłowych w ogólnym pozyskaniu sięgał 10%.