Ocena selekcyjna jeleniowatych

W miesiącu marcu 2019 r. prowadzona była komisyjna ocena selekcyjna jeleni – byków i saren – rogaczy pozyskanych w minionym roku gospodarczym 2018/2019. Myśliwi selekcjonerzy przedstawili ponad 1700 parostków rogaczy i około 500 wieńców jeleni – byków.