Powołanie nowego Łowczego Krajowego

W dniu 5 marca 2019 r. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk powołał na Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Alberta Kołodziejskiego. W imieniu Myśliwych Suwalszczyzny i Mazur składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy wielu sukcesów dla dobra Polskiego Związku Łowieckiego i Polskiego Łowiectwa. Foto