Wyniki inwentaryzacji zwierzyny w powiecie giżyckim

W dniu 28 lutego 2019 r. w Nadleśnictwie Giżycko koła łowieckie dzierżawiące obwody na terenie powiatu giżyckiego (około 100 tys. ha) w oparciu o wyniki tegorocznej inwentaryzacji otrzymały wskaźniki do rocznych planów łowieckich na rok gospodarczy 2019/2020 r. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono na tym terenie 774 łosi, 646 jeleni, 2240 saren i tylko 351 dzików. Pozyskanie jeleni i saren zaplanowano na poziomie roku ubiegłego, a w przypadku dzików przewiduje się dalszą redukcję populacji z uwagi na groźbę rozszerzenia się ognisk afrykańskiego pomoru świń.