Posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ

W dniu 28 lutego 2019 r. w odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach na którym przeanalizowano realizację odstrzału redukcyjnego dzików. Według sprawozdania kół łowieckich na koniec stycznia br. pozyskano łącznie 6126 dzików, a w samym miesiącu styczniu odstrzelono 865 dzików. W “polowaniach wielkoobszarowych” zorganizowanych 19-20 i 26-27 stycznia w których wzięło udział 720 myśliwych, pozyskano tylko 75 dzików. Przyjęto też harmonogram oceny selekcyjnej zwierzyny płowej pozyskanej w minionym roku gospodarczym i powołano komisję do oceny prawidłowości odstrzału.